Giới thiệu

Giới thiệu về công ty

Ngày 14-05-2020 Lượt xem

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh KNG chuyên sản xuất, gia công các linh kiện chính xác phục vụ cho ngành loa nói chung và ngành loa ô tô nói riêng, cho ngành loa nói chung và ngành loa ô tô nói riêng.

Cung cấp nguyên vật liệu cho ngành chế tạo máy móc, linh kiện điện tử ...

Là nhà sản xuất cung ứng phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ nông nghiệp, KNG định vị và hướng tới mục tiêu bảo tồn, duy trì, phát triển môi trường xanh, vì một mục tiêu sức khỏe cộng đồng và xã hội...