CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH KNG

Địa chỉ: Tân Cả, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tel: 0332.933332 - Hotline: 0332.933332

Website: https://kng.vinaweb.net